Pregătirea și transmiterea unei notificări la centrul de informare toxicologică

Portalul de notificare al ECHA – text introductiv

IUCLID (Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice) este o aplicație informatică destinată gestionării datelor privind proprietățile intrinsece și periculoase ale substanțelor chimice. Este formatul utilizat atât de organismele de reglementare, cât și de industria chimică la punerea în aplicare a diverselor programe de reglementare. Formatul de notificare a centrelor de informare toxicologică (formatul PCN) este un subset al formatului IUCLID care se folosește pentru a pregăti informații despre amestecurile clasificate pe baza pericolelor fizice sau pentru sănătate, în conformitate cu articolul 45 și cu anexa VIII la Regulamentul CLP.

ECHA Cloud este un serviciu online prin intermediul căruia întreprinderile cu sediul în UE pot să pregătească și să transmită dosare PCN în format IUCLID. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie mai întâi să creați un cont ECHA și să acceptați termenele și condițiile. Când lucrați în cloud, aveți posibilitatea de a comuta între serviciul IUCLID Cloud, în care se pregătesc dosarele, și portalul de notificare al ECHA, în care se transmit notificările. 

link către portalul de notificare al ECHA

Informații importante pentru pregătirea și transmiterea unui dosar PCN

 

Dosarul PCN se poate pregăti atât în IUCLID Cloud, cât și offline, cu ajutorul versiunii desktop sau a versiunii server a programului IUCLID 6, descărcat de pe site-ul IUCLID. Nu uitați să vă asigurați că folosiți întotdeauna cea mai recentă versiune IUCLID 6 în sesiunea de lucru. Dosarele create offline pot fi încărcate ulterior în portal. 

În momentul transmiterii dosarului în portal se execută reguli de validare PCN (verificări) automate. Puteți utiliza instrumentul de validare din IUCLID pentru a vă verifica dosarul înainte de a-l transmite. După ce dosarul a trecut de verificările de validare, notificarea este pusă la dispoziția organismelor desemnate ale statelor membre relevante, care accesează informațiile fie prin serviciul eDelivery, fie prin baza de date cu notificări adresate centrelor de informare toxicologică.

 

Portalul de notificare al ECHA facilitează procesul de transmitere, dar alte informații – referitoare la sistemele de transmitere, la taxe, la criteriile de acceptare și la termenele aplicabile la nivel național – rămân la discreția fiecărui stat membru. Pentru mai multe detalii, consultați documentul Prezentare generală a deciziilor statelor membre referitoare la punerea în aplicare a anexei VIII la Regulamentul CLP, care conține informații importante.

 

De asemenea, întreprinderile pot să încarce și să transmită notificări în mediul de testare al portalului de notificare al ECHA, care simulează funcțiile portalului oficial. Serviciul oferă o experiență completă utilizatorului, care poate să testeze diferite scenarii de notificare și să efectueze verificări de validare complete pentru dosare. Utilizați mediul de testare pentru a afla cum funcționează portalul fără ca organismele desemnate și centrele de informare toxicologică să primească date eronate sau date de testare.