Formatul pentru notificarea centrelor de informare toxicologică

Formatul pentru notificarea centrelor de informare toxicologică

Formatul pentru notificarea centrelor de informare toxicologică (PCN) conferă structură informațiilor despre amestecurile clasificate pe baza pericolelor fizice sau pentru sănătate, în conformitate cu articolul 45 și cu anexa VIII la Regulamentul CLP.

Formatul este bazat pe XML, compatibil cu IUCLID și disponibil în cadrul instrumentelor de pregătire a dosarelor PCN puse la dispoziție de ECHA. De asemenea, cu ajutorul acestui format întreprinderile își pot realiza propriile instrumente de pregătire a dosarelor, de exemplu atunci când utilizează serviciul de la sistem la sistem.

Formatul PCN este actualizat anual, corelat cu graficul de lansare a versiunilor IUCLID, și este pus la dispoziție sub forma unui set de fișiere de definire a schemelor XML (fișiere XSD). Modelul de date PCN arată toate câmpurile relevante și interconexiunile dintre ele.

Descărcați cea mai recentă versiune mai jos.

Download PCN format

Version 4
 • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 3.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
 • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
 • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 4.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation
Version 6
 • Version 6, last updated on 18/07/2024 (2.1 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 5.0
 • list of picklist values in XML format
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation

Informații importante privind formatul PCN

Informații importante privind implementarea informatică

Ghidul privind formatul PCN și Ghidul dezvoltatorilor privind formatul IUCLID sunt menite să ajute întreprinderile să pună la punct mecanisme diferite de IUCLID pentru a genera formatul PCN în propriile lor sisteme informatice. 

Consultați lista regulilor de validare PCN relevante pentru notificările centrelor de informare toxicologică, care sunt integrate în IUCLID și în portalul de notificare al ECHA pentru efectuarea unei serii de verificări automate.

În IUCLID, schimbul de informații despre produsele chimice are loc printr-un fișier de tip arhivă/zip, cu extensia .i6z (IUCLID 6 zip). Informațiile pot fi exportate din programul IUCLID 6 instalat pe o stație de lucru și importate pe altă stație de lucru. Fișierul conține informații referitoare la toate entitățile din IUCLID 6 (documente și fișiere atașate) care prezintă legături între ele, într-un format bine definit și structurat.