Registracija

Ako vaše poduzeće proizvodi ili uvozi tvari u količinama većima od jedne tone godišnje, odgovorni ste za sastavljanje i podnošenje registracijskog dosjea ECHA-i. Preporuke navedene u nastavku mogu vam pomoći u tom postupku.

 

Dostavite potpuni registracijski dosje ECHA-i
  • Uključite sve informacije o tvari u skladu sa zahtjevima Uredbe REACH i dokažite da se vaša tvar upotrebljava na siguran način.
  • Provedite procjenu rizika koji proizlaze iz uporabe tvari i objasnite način na koji bi ih trebalo kontrolirati.
  • Registrirajte svoju tvar u okviru ispravnog zajedničkog podneska.
  • Navedite ispravne informacije o identifikaciji tvari:
  • Koristite dodatak za provjeru („Validation Assistant”) sustava IUCLID kako biste osigurali da ste unijeli tražene informacije za relevantni količinski raspon u odgovarajuće odjeljke sustava IUCLID.
  • Imajte na umu da ECHA također ručno provjerava neke dijelove vašeg dosjea, stoga pročitajte relevantne smjernice i provjerite je li dosje potpun prije nego što ga podnesete.

 

Prijavite uporabe intermedijera na ispravan način
  • Ako vaša tvar ima uporabe intermedijera, pobrinite se za to da možete dokazati da uporaba tvari ispunjava definicije uporabe intermedijera i uvjete navedene u Uredbi REACH.
  • Prikažite na koji se način strogo kontrolirani uvjeti primjenjuju tijekom životnog ciklusa vašeg intermedijera, posebno u koracima u kojima se očekuje kvar sustava za onemogućivanje.