Gwida

Gwida

L-ewwel verżjoni tal-Gwida dwar l-informazzjoni armonizzata fir-rigward tar-reazzjoni ta’ emerġenza relatata mas-saħħa – l-Anness VIII għal CLP ġiet ippubblikata f’Marzu 2019 wara konsultazzjoni formali mas-sħab tal-ECHA, jiġifieri l-Grupp ta’ Esperti Sħab, il-Forum, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, u l-Kummissjoni. L-abbozz tal-kummenti tat-test li waslu u t-tweġibiet tal-ECHA minn kull stadju tal-konsultazzjoni huma disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA taħt konsultazzjonijiet ta’ Gwida Magħluqa.

Il-Gwida dwar l-Anness VIII tappoġġa l-applikazzjoni tal-Anness VIII għar-Regolament CLP, li jistabbilixxi r-rekwiżiti u l-kamp ta’ applikazzjoni għas-sottomissjoni ta’ informazzjoni dwar taħlitiet perikolużi lill-korpi maħtura tal-Istati Membri.

L-aħħar verżjoni tal-Gwida dwar l-Anness VIII tinsab taħt it-taqsima Gwida dwar CLP mis-sit web tal-ECHA.

Gwida rilevanti oħra tinkludi:

  • Gwida dwar it-tikkettar u l-imballaġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, li tinsab taħt Gwida skont CLP
  • Gwida dwar ir-rekwiżiti għas-sustanzi fl-oġġetti, li jinsabu taħt il-Gwida fir-Regolament REACH
  • Gwida dwar il-kumpilazzjoni ta’ skedi ta’ data ta’ sigurtà, li jinsabu taħt Gwida fir-Regolament REACH