Servizz ta’ sistema għal sistema

Servizz ta’ sistema għal sistema test fuq nett

Is-servizz ta’ sistema għal sistema (S2S) huwa disponibbli biex jappoġġa lill-industrija li tkun tixtieq tħejji u tissottometti dossier tan-notifika taċ-ċentru għal kontra l-velenu (PCN) b’mod aktar awtomatizzat. 

Taħt is-servizz tal-S2S, kumpanija tista’ toħloq dossier tal-PCN direttament fis-sistemi tagħhom stess, bl-użu tal-format tan-notifika taċ-ċentru għal kontra l-velenu (PCN) kompatibbli mal-IUCLID. Il-format tal-PCN u d-dokumentazzjoni teknika li takkumpanjah jistgħu jinstabu fuq il-paġna tal-format tan-Notifika taċ-Ċentri għal kontra l-Velenu taħt l-Għodod.

Imbagħad, trasferiment awtomatizzat ta’ S2S jippermetti lill-kumpaniji jissottomettu n-notifiki tagħhom lill-portal ta’ Sottomissjoni tal-ECHA. Imbagħad, id-dossiers ikunu disponibbli għall-Istati Membri rilevanti kollha.

Għall-kumpaniji li jużaw is-servizz tal-S2S, huwa possibbli li jitwettaq test tal-konnettività u tas-sigurtà kif ukoll xenarju komplut ta’ integrazzjoni minn tarf sa tarf fil-modalità tat-test, mingħajr ma l-Korpi Maħturin u ċ-ċentri kontra l-velenu maħtura jirċievu data qarrieqa. L-esperjenza sħiħa tal-utent tippermetti li jiġu ttestjati xenarji differenti ta’ sottomissjoni mingħajr interferenza minn utenti oħra u li jsiru kontrolli sħaħ ta’ validazzjoni għad-dossiers. 

Biex titlob aċċess għas-servizz tal-S2S, jekk jogħġbok irreferi għad-dokumentazzjoni tal-S2S fuq is-sit web tal-ECHA u uża l-formola ta’ kuntatt tal-ECHA. Żomm ruħek infurmat(a) dwar l-attivitajiet tal-S2S, il-waqfiet għall-manutenzjoni u l-aħbarijiet fil-grupp System-to-system f’LinkedIn.