Usługa międzysystemowa

Usługa międzysystemowa — tekst górny

Usługa międzysystemowa (S2S) została udostępniona w celu wspierania podmiotów przemysłowych chcących przygotowywać i składać dokumentację dotyczącą powiadamiania ośrodków zatruć (PCN) w sposób bardziej zautomatyzowany. 

W ramach usługi S2S firma może utworzyć dokumentację PCN bezpośrednio we własnych systemach, stosując zgodny z IUCLID format powiadamiania ośrodków zatruć (PCN). Format dokumentacji PCN i powiązane dokumenty techniczne można znaleźć w sekcji dotyczącej narzędzi na stronie formatu dokumentacji powiadamiania ośrodków zatruć.

Automatyczny transfer S2S pozwala firmom następnie przesłać zgłoszenia na portal ECHA do składania wniosków. Dokumentacje są następnie udostępniane wszystkim właściwym państwom członkowskim.

W przypadku firm korzystających z usługi S2S możliwe jest przeprowadzenie testu połączenia i bezpieczeństwa, a także zaadaptowanie pełnego scenariusza integracji end-to-end w trybie testowym, bez przypadków przekazywania do wyznaczonych organów i centrów zatruć mylących lub testowych danych. Zapewnienie użytkownikowi pełnej funkcjonalności pozwala testować różne scenariusze składania dokumentacji bez ingerencji ze strony innych użytkowników i przeprowadzać jej pełną walidację. 

Aby uzyskać dostęp do usługi S2S, należy zapoznać się z dokumentacją S2S na stronie ECHA i skorzystać z formularza kontaktowego ECHA. Otrzymuj informacje o działaniach związanych z S2S, przerwach na prace konserwacyjne i aktualizacjach w grupie usługi międzysystemowej na portalu LinkedIn.