Narzędzia

W celu wsparcia branży chemicznej ECHA opracowała narzędzia informatyczne służące zarówno przygotowaniu informacji podlegających zgłoszeniu, jak i wspieraniu przekazywania wymaganych tych informacji. Narzędzia wspomagające przygotowanie informacji obejmują generator UFI oraz format PCN. Obecnie portal PCN jest ulepszany w celu umożliwiania przekazywania informacji.

Categories Display