Narzędzia

Narzędzia

ECHA opracowała narzędzia informatyczne wspierające przedsiębiorstwa w przygotowywaniu i przekazywaniu informacji na temat mieszanin sklasyfikowanych pod względem zagrożenia dla zdrowia lub zagrożeń fizycznych zgodnie z art. 45 i załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP. Aby uzyskać więcej informacji i kluczowe materiały pomocnicze, kliknij na poniższe narzędzie.