Narzędzia

Narzędzia

Aby zapewnić wsparcie dla przemysłu i powołanych organów państw członkowskich, ECHA opracowała narzędzia informatyczne służące do przygotowywania, przekazywania i otrzymywania informacji o niebezpiecznych mieszaninach. Dostępne narzędzia obejmują generator UFI, format PCN i EuPCS. Ponadto prowadzony przez ECHA portal do składania wniosków dla przemysłu umożliwia elektroniczne przygotowanie i przedkładanie informacji. Organy mogą uzyskać dostęp do swoich powiadomień, logując się do portalu zdalnego dostępu ECHA.