Format powiadamiania ośrodka zatruć

Format powiadamiania ośrodka zatruć

Format powiadamiania ośrodków zatruć (PCN) to struktura informacji na temat mieszanin klasyfikowanych zgodnie z art. 45 i załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP pod względem ich zagrożeń dla zdrowia lub zagrożeń fizycznych.

Format bazuje na XMLu , jest kompatybilny z IUCLID i dostępny w oferowanych przez ECHA narzędziach do przygotowania dokumentacji PCN. Mogą z niego korzystać też firmy, opracowując własne narzędzia do przygotowania dokumentacji, np. wykorzystując usługę międzysystemową.

Format PCN jest aktualizowany corocznie, zgodnie z harmonogramem publikacji dla IUCLID. Format udostępniany jest jako zbiór plików zawierających definicję struktury XML (XSD). Model danych PCN pokazuje wszystkie istotne pola i ich wzajemne relacje.

Najnowszą wersję można pobrać poniżej.

Download PCN format

Version 4
 • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 3.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
 • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
 • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 4.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation
Version 6
 • Version 6, last updated on 26/04/2024 (2.2 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 5.0
 • list of picklist values in XML format
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation

Kluczowe wsparcie PCN

Kluczowe wsparcie implementacji rozwiązań informatycznych

Udostępnione dokumenty: przewodnik po formacie PCN oraz przewodnik dla dewelopera po formacie IUCLID, które pomagają firmom budować inne niż IUCLID mechanizmy pozwalające generować format PCN w ich własnych systemach informatycznych. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami walidacji PCN właściwymi dla powiadomień centrów zatruć, zaimplementowanymi w ramach IUCLID i portalu ECHA do składania wniosków, aby przeprowadzić serię automatycznych weryfikacji.

W przypadku IUCLID wymiana informacji chemicznych ułatwiona jest dzięki stosowaniu pliku ZIP/archiwum o rozszerzeniu .i6z (IUCLID 6 zip). Informacje można wyeksportować z jednej instalacji IUCLID 6 i wczytać do innej. Plik ten zawiera informacje dotyczące wszystkich (wzajemnie) powiązanych składników IUCLID 6 (dokumentów i załączników) i ma zdefiniowany, ustrukturyzowany format.