Publikacje

Publikacje – wstęp

Skrócona wersja publikacji zawiera pouczającą, ale skondensowaną serię informacji dotyczących konkretnych obowiązków wynikających z załącznika VIII.

Aby uzyskać szczegółowsze wsparcie dotyczące narzędzi takich jak format PCN, EuPCS, generator UFI i portal do składania wniosków ECHA, odwiedź odpowiednie strony w zakładce „Narzędzia”.