Publikacje

Poniżej podano wykaz materiałów mających ułatwić przedsiębiorstwom przygotowanie i przesłanie informacji dotyczących niebezpiecznych mieszanin wyznaczonym organom.

Wśród dostępnych publikacji znajdują się przewodniki i instrukcje dotyczące generatora UFI i formatu powiadomienia ośrodków zatruć (format PCN) a także europejskiego systemu kategoryzacji produktów (EuPCS). Dostępne są również warsztaty i seminaria internetowe na temat nowych wymagań prawnych. Warto również zapoznać się z naszymi krótkimi filmami animowanymi z podstawowymi informacjami.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Categories Display