Publikacje

Poniżej podano wykaz materiałów mających ułatwić przedsiębiorstwom przygotowanie i przesłanie informacji dotyczących niebezpiecznych mieszanin wyznaczonym organom.

Wśród dostępnych publikacji znajdują się przewodniki i instrukcje dotyczące generatora UFI i formatu powiadomienia ośrodków zatruć (format PCN) a także europejskiego systemu kategoryzacji produktów (EuPCS). Dostępne są również warsztaty i seminaria internetowe na temat nowych wymagań prawnych. Warto również zapoznać się z naszymi krótkimi filmami animowanymi z podstawowymi informacjami.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Training material

Categories Display