Publikacje

Poniżej podano wykaz materiałów mających ułatwić przedsiębiorstwom przygotowanie i przesłanie informacji dotyczących niebezpiecznych mieszanin wyznaczonym organom.

Wśród dostępnych publikacji znajdują się przewodniki i instrukcje dotyczące generatora UFI i formatu powiadomienia ośrodków zatruć (format PCN) a także europejskiego systemu kategoryzacji produktów (EuPCS). Dostępne są również warsztaty i seminaria internetowe na temat nowych wymagań prawnych. Warto również zapoznać się z naszymi krótkimi filmami animowanymi z podstawowymi informacjami.

Categories Display