Služba system-to-system (S2S)

Služba system-to-system (S2S) – úvodní text

Služba system-to-system (S2S) je k dispozici na podporu průmyslových subjektů, které si přejí připravovat a předkládat dokumentaci oznámení toxikologickým střediskům (PCN) automatizovanějším způsobem. 

V rámci služby S2S může společnost vytvořit dokumentaci PCN přímo ve svých vlastních systémech pomocí formátu oznámení toxikologickým střediskům (PCN) kompatibilního s databází IUCLID. Formát PCN a doprovodnou technickou dokumentaci naleznete na stránce Formát oznámení toxikologickým střediskům pod záložkou Nástroje.

Automatizovaný převod S2S pak společnostem umožní podat svá oznámení na Portálu pro předkládání informací agentury ECHA. Dokumentace je poté zpřístupněna všem příslušným členským státům.

Společnosti využívající službu S2S mohou provést test konektivity a zabezpečení a také úplný scénář integrace mezi koncovými body ve zkušebním režimu, aniž by určené subjekty a toxikologická střediska dostávaly zavádějící údaje. S úplnou uživatelskou zkušeností lze testovat různé scénáře podání bez zásahu ostatních uživatelů a provádět úplné ověřování dokumentací. 

Chcete-li požádat o přístup ke službě S2S, nahlédněte do dokumentace S2S na internetových stránkách agentury ECHA a použijte kontaktní formulář agentury ECHA. Získávejte aktuální informace o aktivitách služby S2S, technických přestávkách a novinkách ve skupině System-to-system na LinkedInu.