Formát oznámení toxikologickým střediskům

Formát oznámení toxikologickým střediskům

Formát oznámení toxikologickým střediskům (PCN) strukturuje informace o směsích klasifikovaných z hlediska nebezpečnosti pro zdraví nebo fyzikální nebezpečnosti v souladu s článkem 45 a přílohou VIII nařízení CLP.

Formát je založen na XML,  je kompatibilní s IUCLID a je dostupný v nástrojích pro přípravu dokumentace PCN nabízených agenturou ECHA. Je také k dispozici společnostem, které si připravují vlastní nástroje pro přípravu dokumentace, například s využitím služby system-to-system.

Formát PCN se každoročně aktualizuje v souladu s plánem vydávání IUCLID. Formát je dostupný jako sada souborů s definicí schématu XML (XSD). Datový model PCN zobrazuje všechna relevantní pole a jejich vzájemné vazby.

Stáhněte si níže nejnovější verzi.

Download PCN format

Version 4
  • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 3.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
  • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 4.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
  • a change log to indicate the changes made to the documentation

Hlavní podpora pro PCN

Hlavní podpora pro zavádění IT

Průvodce formátem PCN a Průvodce formátem IUCLD pro vývojářejsou k dispozici, aby pomáhaly společnostem při vytváření jiných mechanismů než IUCLID pro generování formátu PCN do jejich vlastních IT systémů. 

Informace k provádění řady automatických kontrol naleznete na seznamu pravidel pro ověřování PCN, která jsou relevantní pro oznámení toxikologickým střediskům, jež jsou začleněna do databáze IUCLID a portálu ECHA pro předkládání informací.

V databázi IUCLID je výměna chemických informací usnadněna prostřednictvím archivního souboru zip s příponou .i6z (IUCLID 6 zip). Informace lze exportovat z jedné instalace aplikace IUCLID 6 a importovat do jiné. Tento soubor obsahuje informace týkající se všech (vzájemně) souvisejících entit aplikace IUCLID 6 (dokumenty a přílohy) v dobře definovaném a strukturovaném formátu.