Publikace

Níže je uveden seznam materiálů, které pomohou společnostem při přípravě a podání informací o nebezpečných směsích určeným orgánům.

Publikace zahrnují pokyny a příručky k nástroji Generátor UFI a formátu oznámení toxikologickým střediskům (PCN), stejně jako k evropskému systému kategorizace výrobků (EuPCS). K dispozici jsou také semináře a webové semináře, které popisují nové právní požadavky. Možná by vás také mohly zajímat naše krátké úvodní animace.

Categories Display