Publikace

Úvod k publikacím

Stručné publikace poskytují řadu informativních, ale zkrácených informací zaměřených na zvláštní povinnosti podle přílohy VIII.

Chcete-li získat důkladnější podporu ohledně našich nástrojů, jako je například formát PCN, systém EuPCS, generátor UFI a portál agentury ECHA pro předkládání informací, prostudujte si příslušné stránky v záložce Nástroje.