Vejledninger

Vejledning

Den første version af Vejledning om harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer — bilag VIII til CLP-forordningen blev offentliggjort i marts 2019 efter en formel høring af ECHA's partnere, dvs. partner-ekspertgruppen, forummet, de kompetente myndigheder fra medlemsstaterne og Kommissionen. De kommentarer til udkastet til vejledningen, der blev modtaget, og ECHA's svar fra hvert stadie i høringen kan tilgås på ECHA's websted under Closed Guidance-høringer.

Vejledningen i bilag VIII understøtter anvendelsen af bilag VIII til CLP-forordningen, der fastlægger kravene og omfanget af indberetning af oplysninger om farlige blandinger til medlemsstaternes udpegede organer.

Den seneste version af vejledningen i bilag VIII kan tilgås i afsnittet Vejledning om CLP på ECHA's websted.

Anden relevant vejledning omfatter:

  • Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2016, der kan tilgås under Vejledning om CLP
  • Vejledning om krav til stoffer i artikler, der kan tilgås under Vejledning om REACH
  • Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, der kan tilgås under Vejledning om REACH