System-til-system-tjeneste

System-til-system-tjeneste — toptekst

System-til-system-tjenesten (S2S-tjenesten) er et tilbud til industrier, der ønsker at udarbejde og indsende indberetningsdossierer til giftinformationscentre (PCN-dossierer) på en mere automatisk måde. 

Med S2S-tjenesten kan en virksomhed oprette et PCN-dossier direkte i sine egne systemer ved hjælp af det IUCLID-kompatible format for indberetning til giftinformationscentre (PCN-format). PCN-formatet og den ledsagende tekniske dokumentation findes på siden om formatet for indberetning til giftinformationscentre under Værktøjer.

En automatiseret S2S-overførsel giver virksomhederne mulighed for at indsende deres anmeldelser til ECHA's indberetningsportal. Dossiererne bliver derefter tilgængelige for alle de relevante medlemsstater.

Virksomheder, der bruger S2S-tjenesten, kan udføre en konnektivitets- og sikkerhedstest samt et fuldstændigt end-to-end-integrationsscenarie i testmodus, uden at de udpegede organer og giftinformationscentre modtager vildledende data. Den fulde brugeroplevelse gør det muligt at afprøve forskellige indberetningsscenarier uden indblanding fra andre brugere og foretage fuld valideringskontrol af dossierer. 

Ønsker du adgang til S2S-tjenesten bedes du konsultere S2S-dokumentationen på ECHA's websted og benytte dig af ECHA-kontaktformularen. Hold dig orienteret om S2S-aktiviteter, afbrydelser pga. vedligeholdelse, og nyheder i system-til-system-gruppen på LinkedIn.