Udarbejd, og indsend en indberetning til et giftinformationscenter

ECHA's indberetningsportal — toptekst

IUCLID (International Uniform ChemicaLInformation Database) er en softwareapplikation til forvaltning af data om kemikaliers iboende og farlige egenskaber. Det er det format, der anvendes af både tilsynsorganerne og kemikalieindustrien ved gennemførelsen af forskellige reguleringsprogrammer. Formatet for indberetning til giftinformationscentre (PCN) er en delmængde af IUCLID-formatet og anvendes til at udarbejde information om blandinger, der er klassificeret for sundhedsfare eller fysisk fare i overensstemmelse med artikel 45 i og bilag VIII til CLP-forordningen.

ECHA Cloud er en onlinetjeneste, der gør det muligt for EU-baserede virksomheder at udarbejde og indsende PCN-dossierer i IUCLID-format. For at bruge tjenesten skal du først oprette en ECHA-konto og acceptere vilkårene og betingelserne. Når du arbejder i ECHA Cloud, kan du frit skifte mellem IUCLID Cloud-tjenesten, når du opretter dine dossierer, og ECHA's indberetningsportal, når du indsender dem. 

link til ECHA's indberetningsportal

Vigtig hjælp til udarbejdelse og indsendelse af PCN'er

 

Ud over IUCLID Cloud er det også muligt at udarbejde et PCN-dossier offline ved hjælp af enten desktop- eller serverversionen af IUCLID 6 downloadet fra IUCLID-webstedet. Sørg for, at du altid bruger den seneste version af IUCLID 6 til dit arbejde. Dossierer oprettet offline kan senere uploades til portalen. 

Automatiserede PCN-valideringsregler eller kontroller anvendes på dossieret i portalen på indsendelsestidspunktet. Du kan bruge valideringsværktøjet i IUCLID til at kontrollere dit dossier, inden du indsender det. Når dossieret er gået igennem valideringskontrollen, gøres indberetningen tilgængelig for medlemsstaternes relevante udpegede organer, som får adgang til informationen enten via en eDelivery-tjeneste eller via giftinformationscentrets indberetningsdatabase.

 

ECHA's indberetningsportal letter indsendelsesprocessen, men husk at orientere dig om de nationale indberetningssystemer, gebyrer, godkendelseskriterier og tidsfrister. Al information herom stilles til rådighed af de enkelte medlemsstater. Yderligere oplysninger findes i nøgledokumentet Oversigt over medlemsstaternes afgørelser vedrørende gennemførelsen af bilag VIII til CLP-forordningen.

 

Virksomheder kan også afprøve uploadningen og indsendelsen af anmeldelser i ECHA-indberetningsportalens testmiljø — som om de var på den virkelige portal. Den fulde brugeroplevelse gør det muligt at afprøve forskellige indberetningsscenarier og foretage fuld valideringskontrol af dossierer. Brug testmiljøet til at se, hvordan portalen fungerer, uden at sende vildledende data eller testdata til de udpegede organer og giftinformationscentrene.