Format til underretning af giftkontrolcentre

Format til underretning af giftinformationscentre

Formatet til underretning af giftinformationscentre (PCN — Poison Centre Notification) strukturerer oplysninger om blandinger, der er klassificeret for sundhedsmæssige eller fysiske farer, i overensstemmelse med artikel 45 i og bilag VIII til CLP-forordningen.

Formatet er XML-baseret, kompatibelt med IUCLID og tilgængeligt i ECHA's PCN-dossierværktøjer. Det kan også anvendes af virksomheder til at udarbejde deres egne dossierværktøjer, f.eks. når de anvender system-til-system-tjenesten.

PCN-formatet opdateres årligt i overensstemmelse med IUCLID's frigivelsesplan. Formatet stilles til rådighed som et sæt XML-skemadefinitionsfiler (XSD-filer). PCN-datamodellen viser alle relevante felter og deres indbyrdes forbindelser.

Hent den seneste version nedenfor.

Download PCN format

Version 4
  • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 3.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
  • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 4.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
  • a change log to indicate the changes made to the documentation

Central støtte til PCN

Central støtte til IT-implementering

Vejledningen til PCN-formatet og vejledningen for udviklere til IUCLID-formatet er til rådighed for at hjælpe virksomheder med at opbygge andre mekanismer end IUCLID til at generere PCN-formatet i deres egne IT-systemer. 

Der henvises til listen over PCN-valideringsregler, der er relevante for meddelelser fra giftinformationscentre, og som er indarbejdet i IUCLID og ECHA's underretningsportal for at kunne foretage en række automatiserede kontroller.

I IUCLID lettes udvekslingen af kemiske oplysninger via en zip/arkivfil af filtypen .i6z (IUCLID 6 zip). Oplysningerne kan eksporteres fra én IUCLID 6-installation og importeres i en anden. Denne fil indeholder oplysninger om alle (indbyrdes) forbundne IUCLID 6-enheder (dokumenter og bilag) i et veldefineret og struktureret format.