Mürgistusteabekeskuse teate koostamine ja esitamine

ECHA teatamisportaali pealistekst

IUCLID (rahvusvaheline unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaas) on kemikaalide olemuslike ja ohtlike omaduste andmete haldamise tarkvararakendus. Selle vormingut kasutavad reguleerivad asutused ja keemiatööstus mitme reguleerimisprogrammi rakendamisel. Mürgistusteabekeskuste teate vorm on IUCLID-vormingu allkogum, mille alusel koostatakse CLP-määruse artikli 45 ja VIII lisa kohaselt teave segude kohta, mis on klassifitseeritud ohtlikuks tervise- või füüsikaliste ohtude tõttu.

ECHA pilv on veebiteenus, mis võimaldab ELis asutatud ettevõtetel koostada ja esitada mürgistusteabetoimikuid IUCLID-vormingus. Teenuse kasutamiseks peate kõigepealt looma ECHA konto ja nõustuma tingimustega. Pilves töötades saate vabalt liikuda IUCLIDi pilveteenuse (toimikute koostamine) ja ECHA teatamisportaali vahel (esitamine). 

ECHA teatamisportaali link

Peamine tugi mürgistusteabekeskuste teate koostamisel ja esitamisel

 

Peale IUCLIDi pilveteenuse saab mürgistusteabetoimiku koostada ka mujal kui pilves, kasutades IUCLID 6 lauaarvuti- või serveriversiooni, mis on alla laaditud IUCLIDi veebilehelt. Kindlasti kasutage IUCLID 6 uusimat versiooni. Väljapool pilve koostatud toimikuid saab hiljem portaali üles laadida. 

Automaatseid mürgistusteabekeskuste teate valideerimiseeskirju (kontrolle) rakendatakse portaalis toimiku suhtes esitamise ajal. Enne esitamist saate toimikut kontrollida IUCLIDi valideerimisvahendiga. Kui toimik on läbinud valideerimiskontrolli, tehakse teade kättesaadavaks asjaomastele liikmesriikide määratud organitele, kellel on teabele juurdepääs kas teenuse eDelivery või mürgistusteabekeskuste teadete andmebaasi kaudu.

 

ECHA teatamisportaal lihtsustab teabe esitamist, kuid riiklike esitamissüsteemide, tasude, vastuvõtukriteeriumide ja tähtaegade lisateave on iga liikmesriigi enda otsustada. Üksikasjalik teave on dokumendis „Ülevaade liikmesriikide otsustest seoses CLP-määruse VIII lisa rakendamisega“.

 

Ettevõtted saavad ka laadida üles ja esitada teateid ECHA teatamisportaali katsetuskeskkonnas, nagu nad oleksid ametlikus portaalis. Täielik kasutajakogemus võimaldab katsetada eri esitamisstsenaariume ja toimikuid täielikult valideerida. Katsetuskeskkonnas saate kontrollida portaali toimimist, ilma et määratud organid ja mürgistusteabekeskused saaksid eksitavaid või esialgseid andmeid.