Skip to Content

Tugi

Käesolev veebileht sisaldab materjale, mis aitavad ettevõtetel mõista ja täita oma kohustusi seoses ohtlike segude turule viimisega.

Siin on ka riiklike teabekeskuste ja riiklike määratud organite kontaktteave.

Küsimuste ja vastuste osas on vastused kõige sagedamatele küsimustele. Kui te ei leia vajalikku teavet, võtke ühendust ECHAga.

Praktiliste nõuannete saamiseks CLP-määruse VIII lisa rakendamise kohta tutvuge ECHA juhendi kavandi ja muude dokumentidega, mis on mürgistusteabekeskuste veebilehel.

Categories Display


Route: .live2