Süsteemidevaheline teenus

Süsteemidevahelise teenuse pealistekst

Süsteemidevaheline teenus on kättesaadav selleks, et toetada tööstust, mis soovib koostada ja esitada mürgistusteabetoimiku automaatsemal viisil. 

Süsteemidevahelise teenuse raames saab ettevõtja luua mürgistusteabetoimiku otse oma süsteemides, kasutades IUCLIDiga ühilduvat mürgistusteabekeskuste teatevormi. Mürgistusteabekeskuste teatevorm ja sellele lisatud tehnilised dokumendid on esitatud mürgistusteabekeskuste teatevormi lehel töövahendite all.

Automaatne süsteemidevahelise teenuse edastamine võimaldab ettevõtjatel esitada oma teatised ECHA teatamisportaali. Toimikud tehakse seejärel kättesaadavaks kõigile asjaomastele liikmesriikidele.

Süsteemidevahelist teenust kasutavate ettevõtjate korral on võimalik teha ühenduvuse ja turvalisuse test ning korraldada täielik läbiva integreerimise stsenaarium katserežiimis, ilma et määratud organid ja mürgistusteabekeskused saaksid eksitavaid andmeid. Täielik kasutajakogemus võimaldab katsetada erinevaid esitamise stsenaariume ilma teiste kasutajate sekkumiseta ning viia ellu toimikute täieliku valideerimisprotsessi. 

Süsteemidevahelisele teenusele juurdepääsu taotlemiseks vaadake süsteemidevahelise teenuse dokumente ECHA veebisaidil ja kasutage ECHA kontaktvormi. Hoidke end kursis süsteemidevahelise teenuse tegevuste, hoolduskatkestuste ja uudistega LinkedIni süsteemidevahelise teenuse grupis.