Väljaanded

Allpool on loetelu materjalidest, mis aitavad ettevõtetel koostada ja esitada määratud organitele ohtlike segude teavet.

Väljaanded sisaldavad juhendeid ja käsiraamatuid UFI genereerimise vahendi, mürgistusteabekeskuste teate vormi ja Euroopa toodete kategoriseerimise süsteemi (EuPCS) kohta. Olemas on ka seminarid ja veebiseminarid uute õigusnõuete kohta. Võite tutvuda ka meie lühikeste sissejuhatavate animatsioonidega.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Training material

Categories Display