Vahendid

Ettevõtete toetamiseks on ECHA välja töötanud IT-vahendid esitatava teabe ettevalmistamiseks ja teabe esitamise toetamiseks. Ettevalmistamist toetavad vahendid on näiteks UFI-generaator ja mürgistusteabekeskuste teate vorm. Mürgistusteabekeskuste teabe portaali praegu täiendatakse, et see toetaks teabe esitamist.

Categories Display