Vahendid

Vahendid

Et toetada tööstust ja liikmesriikide määratud asutusi, on ECHA välja töötanud IT-vahendid, et aidata koostada, esitada ja vastu võtta teavet ohtlike segude kohta. Olemasolevad vahendid on UFI generaator, mürgistusteabekeskuste vorm ja Euroopa toodete kategoriseerimise süsteem (EuPCS). Lisaks võimaldab ECHA teatamisportaal tööstusel koostada ja esitada teabe veebis. Ametiasutustel on teadetele juurdepääs, kui logivad sisse ECHA kaugjuurdepääsu portaali.