Vahendid

Vahendid

ECHA on välja töötanud IT-vahendid, et toetada ettevõtteid tervisele ohtlikuks või füüsikalist ohtu põhjustavateks klassifitseeritud segude teabe koostamisel ja esitamisel vastavalt CLP-määruse artiklile 45 ja VIII lisale. Lisateabe ja oluliste abimaterjalide saamiseks klõpsake alloleval vahendil.