Pripremite svoj podnesak

Pripremite svoj podnesak

ECHA je uspostavila usklađeni format prijave centrima za kontrolu otrovanja (PCN) za podnošenje potrebnih podataka centrima za kontrolu otrovanja. Format je dostupan na mreži.

ECHA-in portal za podnošenje koji je dostupan na službenim stranicama ECHA-inih centara za kontrolu otrovanja jest mrežni alat za pripremu i podnošenje podataka u skladu s usklađenim formatom. ECHA je omogućila tri načina pripreme za podnošenje podataka centrima za kontrolu otrovanja.

  • IUCLID u oblaku za korisnike koji žele pripremiti prijave na internetu.
  • U alatu IUCLID 6 moguće je upotrijebiti posebno PCN sučelje koji pomaže korisnicima koji žele pripremiti podatke na internetu. Prijave se mogu podnijeti pomoću funkcije za prijenos i podnošenje na ECHA-inom portalu za podnošenje.
  • Putem integracije od sustava do sustava za napredne korisnike koji žele izravno uređivati u formatu XML, npr. ako industrijski sustavi automatski stvaraju podatke. Više informacija dostupno je na stranici za PCN format.

Dosje možete podnijeti putem ECHA-inog portala za podnošenje koji je dostupan nadležnim tijelima relevantnih država članica. Neke države članice također vam mogu ponuditi mogućnost da podatke podnesete izravno njima putem nacionalnih sustava za podnošenje.

Svi podnesci morat će udovoljavati zahtjevima usklađenog formata PCN-a bez obzira na upotrijebljeni put podnošenja. ECHA je prikupila informacije o provedbi postupka podnošenja koju su provele države članice – možete saznati koje će države članice prihvatiti podneske samo putem ECHA-e, koje države članice traže naknadu i kada možete početi slati prijave u skladu s novim pravilima – pogledajtepregled odluka koje su donijele države članice.

ECHA-in portal za podnošenje podržava podneske za više tržišta. To znači da je moguće izvršiti više prijava pomoću jednog podneska koji se šalje svim državama članicama u kojima će se proizvod stavljati na tržište. Valja napomenuti da u sva polja sa slobodnim tekstom odnosno u polja za toksikološke informacije i dalje morate ručno unijeti podatke na svim relevantnim jezicima.

Više podataka o ECHA-inom portalu za podnošenje dostupno je na posebnoj mrežnoj stranici u sklopu službenih stranica ECHA-inog centra za kontrolu otrovanja.

Prepare your submission - step 7