Žinokite standartinius informacijai keliamus reikalavimus

Kokie pokyčiai įvyko?

Kokie pokyčiai įvyko?

Informacijai keliamų reikalavimų suderinimas reiškia, kad visoje ES galiojančius nacionalinius reikalavimus pakeitė vienas informacijai keliamų reikalavimų rinkinys ir vienas duomenų pateikimo formatas, t. y. pranešimo apsinuodijimų biurams (PCN) formatas.

Kai kurie informacijai keliami reikalavimai gali būti nauji, palyginti su ankstesnėmis nacionaliniu lygmeniu taikytomis prievolėmis. Jums gali prireikti surinkti naujos informacijos arba pritaikyti esamą informaciją naudojant PCN formatą.

Industry steps 2 illustration

Industry UsersSubmitter details UFI16 characters HarmonisedNew format MixturesClassification and labellingToxicological informationpH, form, physical stateMixture composition ProductsConsumer/professional/industrialPackaging type/sizeProduct categoryColour

Informacijai keliami reikalavimai – 2

Unikalus formulės identifikatorius (UFI) – tai naujas teikiamai informacijai keliamas reikalavimas ir naujas etiketės elementas, kuris išsamiai aprašytas 4 žingsnyje. Teisingo formato UFI pavyzdys: YV9K-3J9A-G209-C2T7. UFI nustatomas nedviprasmiškas ryšys tarp informacijos apie mišinį, kurią pateikiate pranešimo forma, ir atitinkamo rinkai pateikiamo produkto. Šis ryšys padeda užtikrinti, kad incidento atveju būtų greitai nustatomos tinkamos neatidėliotinos priemonės, kurių reikia imtis ekstremaliose sveikatai situacijose.

Reikalaujama nurodyti išsamią mišinio cheminę sudėtį. Tai reiškia, kad privalote nurodyti tikslias pavojingų ir nepavojingų sudedamųjų dalių koncentracijas arba koncentracijų intervalus. Šiuo atveju reikia pateikti išsamesnę informaciją, palyginti su informacija, kuri paprastai pateikiama saugos duomenų lape.

Būtina klasifikuoti ir ženklinti galutinį mišinį ir (arba) produktą; be to, taip pat reikia pateikti informaciją apie cheminės medžiagos sudedamųjų dalių ir mišinio mišinyje esančių sudedamųjų dalių (įskaitant MiM sudėtyje esančias chemines medžiagas) klasifikaciją.

Reikia pateikti mišinio toksikologinę informaciją. Šią informaciją reikia pateikti laisva forma ir ji paprastai yra prieinama saugos duomenų lapo 11 skirsnyje.

Produkto kategorija produktui turi būti suteikiama atsižvelgiant į pagrindinę jo naudojimo paskirtį, pvz., indų ploviklis, klijai, dekoratyviniai dažai, pagal Europos produktų skirstymo į kategorijas sistemą („EuPCS“).

Teikiant informaciją taip pat turi būti nurodomas teikėjas, produktas (pvz., prekybinis pavadinimas, pakuotė, spalva) ir tai, ar mišinys skirtas plačiam vartojimui, profesionaliam naudojimui ar pramoniniam naudojimui.