Išsiaiškinkite, kokios cheminės medžiagos sudaro jūsų portfelį

Išsiaiškinkite, kokios cheminės medžiagos sudaro jūsų portfelį – 2

Nustatę savo prievolę ir susipažinę su standartiniais informacijai keliamais reikalavimais, peržiūrėkite savo produktų portfelį.

Pirmiausia išsiaiškinkite, apie kuriuos produktus anksčiau buvo pranešta ir kuriose šalyse jais yra prekiaujama. Informaciją privaloma pateikti valstybės narės, kurioje mišinys pateikiamas rinkai, kalba.

Apibūdinkite kiekvieno produkto naudojimo rūšį arba rūšis, nes tai yra svarbu nustatant atitinkamą taikymo datą ir informacijai keliamus reikalavimus. Yra trys skirtingos naudojimo rūšys:

  • platus vartojimas arba profesionalus naudojimas – atitikties data nuo 2021 m. sausio mėn.;
  • pramoninis naudojimas – atitikties data nuo 2024 m. sausio mėn.

Jeigu produkto naudojimas apima daugiau nei vieną iš pirmiau išvardytų naudojimo rūšių, nesvarbu, produktas naudojamas tiesiogiai, ar gaminyje, kurio formulė pakeičiama toliau tiekimo grandinėje, galioja anksčiausia taikymo data (žr. 1 žingsnį „Žinokite savo prievoles“). Veiksminga komunikacija su aukščiau esančiais tiekimo grandinės dalyviais ir tolesniais grandinės dalyviais padeda užtikrinti, kad visi dalyviai turėtų visą naujausią informaciją apie mišinį.

Mažiau išsamios informacijos pateikimas

Jeigu mišiniai naudojami tik pramonės objektuose, galima pasinaudoti galimybe pateikti mažiau išsamią informaciją. Tai reiškia, kad galite pateikti informaciją, kuri, kalbant apie sudėtį, apima tik saugos duomenų lape pateiktus duomenis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad saugos duomenų lapas, kuris pateikiamas standartinio pateikimo arba mažiau išsamios informacijos pateikimo procedūros metu, nėra informacijai keliamas reikalavimas ir būtina naudoti suderintą formatą. Tačiau jeigu naudojatės galimybe pateikti mažiau išsamią informaciją, privalote nurodyti visą parą veikiantį telefono numerį, kuriuo būtų galima greitai gauti informacijos incidento atveju.

Informacijos apie mišinių grupę teikimas

Galite pasinaudoti galimybe teikti informaciją apie mišinių grupę; tai reiškia, kad vienoje dokumentacijoje galite teikti informaciją apie keletą mišinių. Teikiant informaciją apie mišinių grupę, visi mišiniai turi būti vienodai klasifikuojami atsižvelgiant į poveikį sveikatai ir fizinį pavojų ir turėti vienodą mišinio sudėtį (tačiau ši sudėtis tam tikromis sąlygomis gali būti skirtinga kvepalų ir kvapiųjų medžiagų atveju).

Savanoriškas informacijos teikimas

Apsvarstykite galimybę savanoriškai pateikti informaciją apie mišinius, apie kuriuos neprivaloma pateikti informacijos, t. y. nepavojingus mišinius ar mišinius, kurie klasifikuojami tik dėl poveikio aplinkai. Savanoriškas informacijos teikimas gali būti naudingas, jeigu jūsų produktas bus naudojamas mišinyje, kuris klasifikuojamas kaip pavojingas žmogaus sveikatai arba keliantis fizinį pavojų. Taip savanoriškas informacijos teikimas gali padėti apsaugoti jūsų konfidencialią verslo informaciją, pavyzdžiui, apie jūsų mišinio sudėtį, suteikiant galimybę šią informaciją pateikti klientams naudojant tik UFI. Tačiau UFI nurodymas etiketėje nebūtų privalomas.

Know your portfolio - links

Know your portfolio - step 4