Parengti ir pateikti pranešimą apsinuodijimų biurams

ECHA informacijos pateikimo portalas. Antraštė

IUCLID (Tarptautinė bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazė) yra programinė įranga, kurioje tvarkomi duomenys apie cheminių medžiagų būdingas ir pavojingas savybes. Šį formatą naudoja reguliavimo įstaigos ir chemijos pramonė, įgyvendindami įvairias reguliavimo programas. Pranešimo apsinuodijimų biurams (PCN) formatas – tai IUCLID formato poaibis, kuris naudojamas rengiant informaciją apie mišinius, kurie pagal CLP reglamento 45 straipsnį ir VIII priedą klasifikuojami kaip keliantys pavojų sveikatai ar fizinį pavojų.

ECHA debesija – tai internetinė paslauga, leidžianti ES įsisteigusioms įmonėms parengti ir pateikti PCN dokumentacijas IUCLID formatu. Norėdami naudotis paslauga, turite sukurti ECHA paskyrą ir sutikti su nuostatomis ir sąlygomis. Dirbdami debesijoje, galite lengvai keisti IUCLID debesijos paslaugos, skirtos dokumentacijoms rengti, ir ECHA informacijos pateikimo portalo, kuriame pateikiate dokumentaciją, aplinką. 

nuoroda į ECHA informacijos teikimo portalą

Pagrindinė pagalba PCN rengimo ir teikimo klausimais

 

PCN dokumentaciją galima parengti ne tik IUCLID debesijoje, bet ir atsijungus nuo interneto naudojant iš IUCLID svetainės atsisiųstą IUCLID 6 darbalaukio arba serverio versiją. Nepamirškite patikrinti, ar savo darbo vietoje naudojate naujausią IUCLID 6 versiją. Atsijungus nuo interneto sukurtas dokumentacijas galima vėliau atsiųsti į portalą. 

Portale dokumentacijos pateikimo metu jai taikomos automatizuotos PCN patvirtinimo taisyklės arba patikros. Norėdami patikrinti savo dokumentaciją prieš ją pateikdami, galite pasinaudoti IUCLID patvirtinimo priemone. Sėkmingai atlikus dokumentacijos patikras, atitinkamų valstybių narių paskirtosios įstaigos, kurios prieigą prie informacijos gauna per e. pristatymo paslaugą arba pranešimo apsinuodijimų biurams duomenų bazę, gali susipažinti su pranešimu.

 

ECHA informacijos pateikimo portalas palengvina pateikimo procesą, tačiau papildomą informaciją apie nacionalines pateikimo sistemas, mokesčius, priėmimo kriterijus ir terminus savo nuožiūra nustato kiekviena valstybė narė. Daugiau informacijos žr. pagrindiniame dokumente „Valstybių narių sprendimų, susijusių su CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimu, apžvalga“.

 

Įmonės pranešimus gali atsiųsti ir pateikti ECHA informacijos pateikimo portalo testavimo aplinkoje, kurioje sukurta aplinka yra identiška oficialiam portalui. Atsižvelgiant į visapusišką naudotojo patirtį, galima išbandyti įvairius informacijos pateikimo scenarijus atliekant išsamias dokumentacijų galiojimo patikras. Pasinaudokite testavimo aplinka ir patikrinkite, kaip veikia portalai, nesiųsdami paskirtosioms įstaigoms ir apsinuodijimų biurams klaidingų arba testavimo duomenų.