Sistemų integracijos paslauga

Sistemų integracijos paslauga. Antraštė

Sistemų integracijos paslauga (S2S) gali pasinaudoti įmonės, kurios nori labiau automatizuotai rengti ir pateikti pranešimo apsinuodijimų biurams (PCN) dokumentaciją. 

Naudodama S2S paslaugą, įmonė PCN dokumentaciją gali sukurti tiesiogiai savo sistemose, naudodama su IUCLID suderinamą pranešimo apsinuodijimų biurams (PCN) formatą. PCN formatą ir pridedamą techninę dokumentaciją galima rasti Pranešimo apsinuodijimų biurams formato tinklalapyje, į kurį galima patekti iš skilties „Priemonės“.

Tuomet dėl automatizuoto S2S perdavimo įmonės gali pateikti savo pranešimus ECHA informacijos pateikimo portalui. Tuomet dokumentacijos yra prieinamos visoms atitinkamoms valstybėms narėms.

S2S paslaugą naudojančios įmonės gali atlikti junglumo ir saugumo testą, taip pat įgyvendinti galutinį integracijos scenarijų testavimo aplinkoje paskirtosioms įstaigoms ir apsinuodijimo centrams nesiunčiant klaidingų duomenų. Atsižvelgiant į visapusišką naudotojo patirtį, galima išbandyti įvairius informacijos pateikimo scenarijus neįsikišant kitiems naudotojams ir atliekant išsamias dokumentacijų galiojimo patikras. 

Norėdami pateikti prašymą dėl prieigos prie S2S paslaugos, žr. ECHA svetainėje pateiktą S2S dokumentaciją ir naudokite ECHA kontaktinę formą. „LinkedIn“ paskyros sistemų integracijos grupėje sužinokite naujausią informaciją apie S2S veikimą, veikimo pertraukas dėl techninės priežiūros ir naujienas.