Leidiniai

Toliau pateikiamas medžiagos, kuri padės įmonėms parengti ir pateikti savo informaciją apie pavojingus mišinius paskirtoms įstaigoms, sąrašas.

Leidiniai apima rekomendacijas ir vadovus, susijusius su UFI kūrimo priemone ir pranešimo apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams (PCN) formatu, taip pat Europos produktų skirstymo į kategorijas sistema (EuPCS). Taip pat yra prieinami praktiniai ir internetiniai seminarai, kuriuose aptariami nauji teisiniai reikalavimai. Jums taip pat gali būti naudinga peržiūrėti mūsų trumpus įvadinius animacinius filmus.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Training material

Categories Display