Leidiniai

Leidiniai. Įvadas

Glaustos informacijos leidiniuose pateikiama informatyvi, bet glausta informacija apie konkrečias prievoles pagal VIII priedą.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie mūsų priemones, pvz., PCN formatą, „EuPCS“, UFI generatorių ir ECHA informacijos teikimo portalą, žr. atitinkamus skirtuko „Priemonės“ puslapius.