Pranešimo apsinuodijimų biurams formatas

Pranešimo apsinuodijimų biurams formatas

Naudojant pranešimo apsinuodijimų biurams (PCN) formatą, struktūrizuotai pateikiama informacija apie mišinius, kurie pagal CLP reglamento 45 straipsnį ir VIII priedą klasifikuojami kaip keliantys pavojų sveikatai ar fizinį pavojų.

Formatas grindžiamas XML kalba, kuri suderinama su IUCLID formatu ir yra prieinama tarp PCN dokumentacijos rengimo priemonių, kuriomis siūlo pasinaudoti ECHA. Juo taip pat gali pasinaudoti įmonės kurdamos savo dokumentacijos ruošimo priemones, pvz., naudodamos sistemų integracijos paslaugą.

PCN formatas atnaujinamas kasmet, laikantis IUCLID išleidimo tvarkaraščio. Formatas yra prieinamas kaip XML schemos apibrėžimo rinkmenų (XSDs) rinkinys. PCN duomenų modelyje rodomi visi susiję laukai ir jų tarpusavio sąsaja.

Žemiau galite atsisiųsti naujausią versiją.

Download PCN format

Version 4
  • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 3.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
  • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 4.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
  • a change log to indicate the changes made to the documentation

PCN pagrindinė pagalba

Pagrindinė pagalba IT diegimo klausimais

Paskelbtos PCN formato gairės ir IUCLID formato kūrėjų gairės gali padėti įmonėms sukurti kitus nei IUCLID mechanizmus, kuriuos naudojant PCN formatas būtų integruotas į jų IT sistemas. 

Žr. PCN patvirtinimo taisykles, kurios yra svarbios rengiant pranešimus apsinuodijimų biurams ir integruotos į IUCLID sistemą, ir ECHA informacijos pateikimo portalą, kuriame atliekamos įvairios automatizuotos patikros.

IUCLID sistemoje keitimasis informacija apie chemines medžiagas palengvinamas naudojant „.zip“ archyvavimo failo plėtinį „.i6z“ (IUCLID 6 zip). Informaciją galima eksportuoti iš vieno IUCLID 6 įrenginio ir importuoti į kitą įrenginį. Šiame faile struktūrizuotai pateikiama tinkamai apibrėžta informacija, susijusi su visais atitinkamais (tarpusavyje susijusiais) IUCLID 6 objektais (dokumentais ir priedais).