Paruoškite būtiną pateikti informaciją

Parenkite savo teikiamą informaciją

ECHA nustatė suderintą pranešimų apsinuodijimų biurams (PCN) formatą, kuris naudojamas apsinuodijimų biurams teikiant reikalaujamą informaciją. Formatą galima rasti internete.

ECHA informacijos teikimo portalas, kuris yra prieinamas ECHA apsinuodijimų biurų svetainėje, yra internetinė priemonė, skirta informacijai parengti ir pateikti naudojant suderintą formatą. ECHA nustatė tris skirtingus būdus, kaip parengti apsinuodijimų biurams teiktiną informaciją.

  • IUCLID debesija naudotojams, kurie savo pranešimus nori parengti internetu.
  • IUCLID 6 sistemoje naudojama konkreti PCN sąsaja, kuri veikia kaip pagalbinė priemonė naudotojams, norintiems parengti savo informaciją neprisijungus prie interneto. Pranešimus galima pateikti naudojant ECHA informacijos teikimo portalo siuntimo ir pateikimo funkciją.
  • Sistemų tarpusavio integracija, skirta pažengusiems naudotojams, kurie nori tiesiogiai redaguoti duomenis XML formatu, pvz., kai pramonės įmonės sistemose duomenys kuriami automatiškai. Daugiau informacijos galima rasti specialiame PCN formatui skirtame puslapyje.

Savo dokumentaciją galite pateikti per ECHA informacijos teikimo portalą ir leisti su ja susipažinti valstybių narių paskirtosioms įstaigoms. Kai kurios valstybės narės taip pat gali siūlyti pasinaudoti galimybe pateikti joms informaciją tiesiogiai naudojant jų nacionalines informacijos teikimo sistemas.

Visa pateikta informacija turi atitikti suderintą PCN formatą, nepaisant naudojamo informacijos pateikimo būdo. ECHA apibendrino informaciją apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina informacijos teikimo procesus. Galite sužinoti, kurios valstybės narės priims informaciją tik per ECHA, kurios valstybės narės renka mokestį ir kada galite pradėti teikti pranešimus pagal naujas taisykles, žr. valstybių narių sprendimų apžvalgą.

ECHA informacijos teikimo portale palaikomas daugialypis informacijos teikimas ir tai reiškia, kad teikiant vieną dokumentaciją pranešimus galima veiksmingai nusiųsti visoms valstybėms narėms, kurių rinkoms bus pateikiamas produktas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visuose laisvos formos teksto laukeliuose, būtent tuose, kuriuose reikalaujama pateikti toksikologinę informaciją, vis tiek reikės rankiniu būdu įvesti informaciją visomis atitinkamomis kalbomis.

Daugiau informacijos apie ECHA informacijos teikimo portalą galima rasti specialiame ECHA apsinuodijimo biurų svetainės tinklalapyje.

Prepare your submission - step 7