Услуга за взаимодействие между системи

Текст в горната част на „Услуга за взаимодействие на системи“

Услугата за взаимодействие на системи (S2S) се предоставя в помощ на промишлеността за дружества, които желаят да изготвят и подават досиета за нотифициране на националните центрове по токсикология (PCN) по по-автоматизиран начин. 

Чрез услугата S2S дружеството може да създаде досие за PCN директно в собствените си системи, като използва съвместим с IUCLID формат за нотифициране на националните центрове по токсикология (PCN). Форматът PCN и свързаната с него техническа документация могат да се намерят на страницата „Формат за нотифициране на националните центрове по токсикология“ в раздел „Инструменти“.

Автоматичното прехвърляне чрез S2S позволява на дружествата да подават нотификации на ECHA Submission portal. След това досиетата се предоставят на всички заинтересовани държави членки.

За дружествата, ползващи услугата S2S, съществува възможност да извършат проверка на свързаността и сигурността, както и да изпълнят сценарий за пълно интегриране „от край до край“ в тестов режим, така че определените органи и национални центрове по токсикология да не получат подвеждащи данни. В своята цялост потребителският опит включва възможности да се изпробват различни сценарии за подаване без намеса от страна на други потребители и да се извършват пълни проверки за валидиране за досиета. 

За достъп до услугата S2S вижте документите за S2S на уебсайта на ECHA и използвайте формуляра на ECHA за контакт. Информирайте се редовно за дейности във връзка със S2S, прекъсвания за профилактика и новини в групата „System-to-system“ в LinkedIn.