Формуляр за нотифициране на националните центрове по токсикология

Формат PCN

Формулярът за нотифициране на националните центрове по токсикология (PCN) структурира информацията относно смеси, класифицирани като опасни за здравето или представляващи физическа опасност, в съответствие с член 45 и Приложение VIII на Регламент CLP.

Форматът е базиран на XML, съвместим с IUCLID и наличен в инструментите за подготовка на досиета за PCN, предлагани от ECHA. Освен това е наличен за дружествата, за да изготвят свои собствени инструменти за подготовка на досиета, например при употребата на услуги тип „система в системата“.

Форматът PCN се обновява всяка година в съответствие с графика за издаване на IUCLID. Форматът е наличен като набор от файлове „XML schema definition“ (XSDs). Моделът на данни за PCN показва всички подходящи области и техните междусистемни връзки.

Изтеглете последната версия по-долу.

Download PCN format

Version 4
 • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 3.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
 • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
 • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 4.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation
Version 6 (draft)
 • Version 6 (draft), last updated on 21/03/2024 (2 MB, zip). This version of the PCN format is a preview of the format that will be made available together with IUCLID 6 v8 at the end of April 2024.

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 5.0
 • list of picklist values in XML format
 • In preparation, soon available: list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation

Основна помощ за PCN

Основна помощ за внедряване на ИТ

Ръководството за формат PCN и Ръководството на програмистите за формата IULCID са налични в помощ на дружествата за създаване на механизми, различни от IUCLID, за генериране на формат PCN в техните собствени ИТ системи. 

За провеждане на серия от автоматични проверки вижте списъка с правила за проверка на PCN, отнасящи се за нотифицирането на националните центрове по токсикология и инкорпорирани в IUCLID и Портала на ECHA за нотифициране на националните центрове по токсикология.

В IUCLID обменът на химическа информация е улеснен чрез zip/архивиран файл с разширение .i6z (IUCLID 6 zip). Информацията може да бъде експортирана от една инсталация на IUCLID 6 и импортирана в друга. Този файл съдържа информация относно всички (взаимно) свързани обекти на IUCLID 6 (документи и приложения) в точно определен и структуриран формат.