Публикации

Увод в публикациите

В „Публикации накратко“ се предоставя информативна, но съкратена поредица от информация, насочена към конкретни задължения съгласно приложение VIII.

За по-задълбочена поддръжка на нашите инструменти, като например формуляра на PCN, EuPCS, генератора на UFI и Портал за нотифициране на националните центрове по токсикология на ECHA, вижте съответните страници в раздел „Инструменти“.