Υπηρεσία διαδράσεων μεταξύ συστημάτων

Κείμενο υπηρεσίας διαδράσεων μεταξύ συστημάτων

Η υπηρεσία διαδράσεων μεταξύ συστημάτων (S2S) είναι διαθέσιμη για την υποστήριξη της βιομηχανίας που επιθυμεί να προετοιμάσει και να υποβάλει φάκελο κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN) με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας S2S, μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει έναν φάκελο PCN απευθείας στα δικά της συστήματα, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων (PCN) που είναι συμβατός με το IUCLID. Ο μορφότυπος PCN και η συνοδευτική τεχνική τεκμηρίωση βρίσκονται στη σελίδα του μορφότυπου κοινοποίησης πληροφοριών προς τα κέντρα δηλητηριάσεων στο πεδίο Εργαλεία.

Έπειτα, μια αυτοματοποιημένη μεταφορά S2S επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλλουν τις κοινοποιήσεις τους στη Διαδικτυακή Πύλη Υποβολής του ECHA. Στη συνέχεια, οι φάκελοι διατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Για εταιρείες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία S2S, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μια δοκιμή συνδεσιμότητας και ασφάλειας καθώς και ένα ολοκληρωμένο και πλήρες σενάριο ενοποίησης σε δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς οι διορισμένοι φορείς και τα κέντρα δηλητηριάσεων να λαμβάνουν παραπλανητικά δεδομένα δοκιμών. Η πλήρης εμπειρία χρήστη επιτρέπει τη δοκιμή διαφορετικών σεναρίων υποβολής χωρίς παρεμβολές από άλλους χρήστες και τη διενέργεια ελέγχων πλήρους επικύρωσης για φακέλους. 

Για να ζητήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία S2S, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του S2S στον ιστότοπο του ECHA και χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας του ECHA. Μείνετε ενημερωμένοι για δραστηριότητες S2S, διακοπές συντήρησης και νέα στην ομάδα System-to-system στο LinkedIn.

Categories Display