Razvoj strategije podnošenja zahtjeva

Razvoj strategije podnošenja zahtjeva

Ako je autorizacija obaveza za bilo koju od vaših tvari, sljedeći je korak razvoj strategije za daljnje postupanje.

Trebali biste:

  • istražiti postoje li sigurnije alternative i procijeniti jesu li zamjenjive i
  • procijeniti važnost te tvari za vaše poslovanje i lanac opskrbe.

Ako odlučite da morate nastaviti upotrebljavati tu tvar ili je morate staviti na tržište nakon datuma povlačenja, vi ili drugo trgovačko društvo iz vašeg lanca opskrbe mora zatražiti autorizaciju do posljednjeg roka za podnošenje zahtjeva koji je naveden u popisu za odobrenje.

Pokrivenost lanca opskrbe

Proizvođači, uvoznici ili daljnji korisnici mogu podnijeti zahtjev za autorizaciju, ali postoje razlike u pokrivenosti lanca opskrbe ovisno o tome na koga se od navedenih subjekata odnosi. Izdana autorizacija obuhvaća cijeli daljnji lanac opskrbe podnositelja zahtjeva za posebnu uporabu. Njome je obuhvaćen i trenutan dobavljač podnositelja zahtjeva (ali samo jedan korak prema gore u lancu opskrbe) sve dok taj dobavljač ne koristi samu tvar.

Komunikacija unutar lanca opskrbe važna je kako bi se utvrdilo što ostali planiraju učiniti i za mogući zajednički razvoj plana. Partnerski servis može se uporabiti za pronalaženje mogućih partnera (poput trgovačkih društava, konzorcija, industrijskih udruženja i savjetodavna društva) ili za dodavanje informacija o vama kako bi vam se ostali mogli obratiti.

Pojedinačni ili zajednički zahtjev?

Zahtjev može podnijeti jedan podnositelj ili skupina podnositelja (tj. zajednički zahtjev). Zbog moguće složenosti i tehničkih problema u vezi sa zajedničkim zahtjevima, ECHA preporučuje da razvijete i podnesete zajednički zahtjev ako:

  1. svi se supodnositelji zahtjeva iz grupe prijavljuju za sve uporabe iz zajedničkog zahtjeva za autorizaciju i
  2. supodnositelji su pronašli prihvatljiv način da podijele sve informacije navedene u zahtjevu.

U složenim slučajevima bilo bi bolje da svaki supodnositelj zahtjeva zasebno podnese svoj zahtjev.

Razvoj strategije podnošenja zahtjeva