Obavještavanje ECHA-e i zahtjev za informativnom sjednicom prije podnošenja

Obavještavanje ECHA-e i zahtjev za informativnom sjednicom prije podnošenja

ECHA-u o tome obavijestite najkasnije osam mjeseci prije planiranog podnošenja zahtjeva za autorizaciju. Pri slanju obavijesti morate navesti tvar i dostaviti općeniti opis uporaba za koje ćete tražiti autorizaciju.

 

Možete zatražiti i informativnu sjednicu s ECHA-om prije podnošenja (ISPP) kako biste postavili određena pitanja o propisima i postupku koji se odnose na zahtjev. Ako se vaš zahtjev odobri, ECHA-i ćete morati pružiti određene dodatne informacije prije sjednice.

Zahtjev za ISPP trebalo bi podnijeti najkasnije dva mjeseca prije zatraženog vremena sjednice, a ISPP je potrebno održati najkasnije šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva. 

Za zajedničke zahtjeve dostupan je samo jedan ISPP koji je namijenjen skupini podnositelja zahtjeva u cjelini. 

Pročitajte više i zatražite informativnu sjednicu prije podnošenja

Obavještavanje ECHA-e i zahtjev za informativnom sjednicom prije podnošenja