Podnošenje zahtjeva

Podnošenje zahtjeva

1. korak

Izradite svoj račun u sustavu REACH-IT ako ga još nemate. Ako već imate račun, provjerite jesu li sve informacije ažurirane.

Imajte na umu da će ECHA pristojbu za vaš zahtjev odrediti na temelju veličine poduzeća navedene u vašem računu sustava REACH-IT.

2. korak

Izradite svoj dosje u IUCLID-u.

Slijedite upute iz priručnika.

3. korak

Podnesite svoj zahtjev putem sustava REACH-IT.

Slijedite upute iz priručnika.

Za zajedničke zahtjeve slijedite upute iz 4. koraka.

Svoj zahtjev pošaljite na samom početku vremenskog okvira za podnošenje zahtjeva kako biste bili sigurni da ćete proći provjeru poslovnih pravila prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za vašu tvar.

4. korak

Ako sudjelujete u zajedničkom zahtjevu, slijedite korake prikazane u dijagramu u nastavku.

Ako ne sudjelujete u zajedničkom zahtjevu, preskočite ovaj korak i idite izravno na 5. točku.

Detaljan opis tih koraka dostupan je u dokumentu s uputama. Vodeći podnositelj zahtjeva i supodnositelji sve korake trebaju obaviti putem sustava REACH-IT.

Podnošenje zahtjeva za autorizacijuPodnesite svoj zahtjev kao zajednički zahtjev putem sustava REACH-IT Unesite informacije o uporabi, opsegu rada i ulozi unutar lanca opskrbePošaljite korisničko ime i token koji vam je dodijeljen za zajednički zahtjev supodnositeljima kako bi mogli potvrditi svoje sudjelovanjePrijavite se u sustav REACH-IT i potvrdite sudjelovanje na način da unesete informacije o uporabi, opsegu rada i ulozi unutar lanca opskrbePričekajte da supodnositelji unesu svoje informacijePregledajte svoj zajednički zahtjev i dovršite podnošenje zajedničkog zahtjeva putem sustavaREACH-ITvodeći podnositelj zahtjevasupodnositelji zahtjeva

5. korak

Dovršite opće informacije o uporabama.

Nakon što prođete provjeru poslovnih pravila, a prije nego što vam se pošalje račun, ECHA će preispitati predloženi „kratki tekst” o općim informacijama o uporabama, koji će biti objavljen na internetskim stranicama ECHA-e.

Nakon što ECHA sastavi početnu verziju „kratkog teksta”, od vas će se zatražiti da u određenom roku dostavite komentare. ECHA-i će vaši komentari poslužiti kao temelj za dovršetak „kratkog teksta“ te će vam dostaviti završnu verziju.

Obavijesti u vezi s „kratkim tekstom” o općim informacijama o uporabama i račun šalju se putem poruka u sustavu REACH-IT.

6. korak

Platite račun do datuma navedenog na računu.

Provjera poslovnih pravila, krajnji rok za podnošenje zahtjeva i račun

Cilj je provjere poslovnih pravila osigurati da vaš zahtjev zadovoljava skup administrativnih preduvjeta. Vaš zahtjev najprije mora proći provjeru poslovnih pravila da bi ga ECHA mogla pravilno obraditi te provesti propisane regulatorne postupke. Imajte na umu da je uspješna provjera poslovnih pravila samo potvrda da se dosje može prihvatiti za obradu, ali ne i da je dosje završen.

Nakon što provede navedene provjere, ECHA će za vas obračunati pristojbu za zahtjev za autorizaciju te vam poslati račun. Ako želite iskoristiti prijelazna rješenja iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke (ii) Uredbe REACH, tada biste svoj zahtjev ECHA-i trebali podnijeti dovoljno vremena prije krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva kako biste imali vremena ponovno podnijeti svoj zahtjev prije isteka krajnjeg roka ako zahtjev ne prođe provjeru poslovnih pravila (za više pojedinosti vidjeti pitanja i odgovore 571 i 572). Pristojbu je potrebno platiti do datuma navedenog na računu.

Potvrda MSP-a

Na zahtjev za autorizaciju primjenjuju se isti uvjeti za potvrdu MSP-a kao i na postupak registracije u skladu s Uredbom REACH. Ako tvrdite da ispunjavate uvjete za umanjenje pristojbe, ECHA će obaviti provjeru kategorije veličine kojoj pripada vaše poduzeće. Ako svoje poduzeće pogrešno prijavite kao MSP, ECHA će uz pristojbu koja se primjenjuje na kategoriju veličine kojoj pripada vaše poduzeće naplatiti i administrativnu naknadu.