Ispunite svoje obveze nakon odluke Europske komisije

Europska komisija priprema nacrt odluke o autorizaciji u roku od tri mjeseca od primitka mišljenja ECHA-e. U skladu s nacrtom odluke, potrebno je najmanje tri mjeseca za glasovanje u Odboru za REACH te za naknadni postupak usvajanja i prijevode u Komisiji. Zbog toga cijeli postupak donošenja odluka obično traje dulje od šest mjeseci.

Obveze nakon izdavanja autorizacije

Ako Europska komisija izda autorizaciju, podliježe uvjetima opisanima u izvješću o kemijskoj sigurnosti podnesenom u zahtjevu. U odluci Komisije o autorizaciji mogu se odrediti dodatni uvjeti. Nositelj odobrenja treba nastaviti ulagati napore u pronalaženje sigurnijih alternativa nakon primitka odluke Komisije.

Nositelji odobrenja

Nositelji odobrenja moraju poštovati uvjete iz odluke. Nositelji odobrenja s početka proizvodnog lanca, odnosno proizvođači, uvoznici ili samo njihovi predstavnici, moraju na oznaku staviti broj autorizacije prije nego što na tržište stave tvar ili smjesu koja sadrži tvar. Nositelji odobrenja s početka proizvodnog lanca moraju također ažurirati sigurnosno-tehnički list.

Daljnji korisnici koji su obuhvaćeni autorizacijom subjekta s početka proizvodnog lanca

Daljnji korisnici tvari iz Priloga XIV. na koju se odnosi autorizacija subjekta s početka proizvodnog lanca moraju ispunjavati uvjete iz odluke i o njihovoj upotrebi tvari obavijestiti ECHA-e u roku od tri mjeseca od prve isporuke tvari. ECHA vodi registar tih prijava i dostavlja ih nadležnim tijelima država članica te objavljuje sažetke prijava na svojim internetskim stranicama. Daljnji korisnici također bi trebali biti u kontaktu sa svojim nositeljima odobrenja i dostavljati im informacije potrebne za moguće izvješće o preispitivanju. Ako daljnji korisnici prodaju tu tvar u lancu opskrbe, bilo samostalno (nakon ponovnog pakiranja) ili u smjesi, moraju svojim kupcima prenijeti i informacije o autorizaciji (u sigurnosno-tehničkom listu i oznaci).