Partnerski servis za podnositelje zahtjeva

Poduzeća, konzorciji, industrijska udruženja i savjetodavna poduzeća slobodno mogu koristiti partnerski servis za podnositelje zahtjeva kako bi lakše pronašli odgovarajućeg partnera za svoje zahtjeve za autorizaciju. Taj servis slobodno mogu koristiti i poduzeća koja imaju moguće zamjene.

Servis možete koristiti na dva načina:

  1. možete pronaći identitet i kontaktne podatke potencijalnog podnositelja, information on the substances, uses, role in the supply chain and type of collaboration looked for;
  2. možete dodati vlastite informacije kako bi drugi mogli s vama stupiti u kontakt. Sve informacije navedene u ovom obrascu bit će javno objavljene.

Korištenje ovog servisa ograničeno je na tvari s Popisa tvari koji podliježu autorizaciji (Prilog XIV. Uredbe REACH) i na tvari koje su preporučene za uvrštenje u taj popis.

Izrazite svoje zanimanje

Fill in the webform 

Preuzmite popis kontakata

Pročitao sam i prihvaćam  pravnu obavijest i izjavu o odricanju od odgovornosti u nastavku.

Contact list [XLSX]

Izjava o odricanju odgovornosti i uvjeti korištenja

Korisnici ove usluge prihvaćaju činjenicu da dotične informacije ECHA pruža u njihovom izvornom obliku. ECHA ne jamči autentičnost i ispravnost pružene informacije. Osim toga, ECHA ne provodi provjeru je li dotična pružena informacija ažurna. Stoga vas molimo uključenost na dotični popis ne tumačite kao ECHA-inu potvrdu ili osiguranje kvalitete informacija ili usluge koji se ovdje nude korisnicima. Korisnici koji koriste te informacije slažu se da ECHA nije odgovorna ni za kakvu štetu koju podnositelju, korisniku usluge ili nekoj trećoj strani može prouzročiti objavljivanje ili korištenje dotičnih informacija. Objavljene informacije ECHA može ukloniti na vlastitu inicijativu ili na zahtjev podnositelja informacije koji dotični zahtjev treba poslati na sljedeću adresu: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.