Aktivnosti u fazi donošenja mišljenja

Aktivnosti u fazi donošenja mišljenja

Savjetovanje počinje kada ECHA na svojim internetskim stranicama objavi opsežne informacije o uporabama za koje se podnosi zahtjev i poziva zainteresirane strane da dostave informacije o mogućim alternativnim tvarima ili tehnologijama za te uporabe.

Savjetovanje traje osam tjedana i možete javno odgovoriti na sva zaprimljena očitovanja.

Nacrt mišljenja RAC-a i SEAC-a

Odbor za procjenu rizika (RAC) i Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) izradit će nacrte svojih mišljenja u roku od 10 mjeseci od primitka zahtjeva. Mišljenja odbora temelje se na zahtjevu te svim informacijama primljenima u okviru savjetovanja o mogućim alternativama i svim dodatno dostavljenim informacijama.

U sklopu tog postupka od vas se može zatražiti da:

  • pružite dodatne informacije kako bi se razjasnila pitanja koja se odnose na zahtjev ili
  • sudjelujete u trijalogu s izvjestiteljima RAC-a i SEAC-a kako biste raspravili o informacijama dobivenima putem savjetovanja ili o bilo kojim tehničkim ili znanstvenim pitanjima u vezi s vašim zahtjevom.

Možete se očitovati o nacrtu mišljenja u roku od dva mjeseca od primitka nacrta mišljenja. RAC i SEAC donose svoja konačna mišljenja uzimajući u obzir moguća očitovanja na nacrt mišljenja. Tajništvo šalje mišljenje Europskoj komisiji, državama članicama i vama. Verzije mišljenja koje nisu povjerljive objavljuju se na internetskim stranicama ECHA-e.

Aktivnosti u fazi donošenja mišljenja