Dovršavanje zahtjeva

Dovršavanje zahtjeva

Ako imate dobre argumente, budite transparentni i izbjegavajte nepotrebne zahtjeve za povjerljivost u verzijama izvješća dostupnima za javnost. Trebat ćete dati obrazloženje za svaku informaciju koju želite proglasiti povjerljivom. Ako ste prikrili sve povjerljive poslovne informacije u verziji izvješća dostupnoj za javnost, te informacije treba označiti crvenom bojom u povjerljivoj verziji.

Kada dovršite dokumente, trebate izraditi skup podataka o tvari u IUCLID-u i njemu priložiti dokumente. Detaljne upute možete pronaći u priručniku „Kako izraditi zahtjev za davanje autorizacije”.

Dovršavanje zahtjeva