Sukurkite savo UFI

4 žingsnis. Sukurkite savo UFI

Unikalus formulės identifikatorius (UFI) – tai unikalus kodas, kurį reikalaujama nurodyti teikiant informaciją apie produktus, kuriuose yra pavojingas mišinys, taip pat tokių produktų etiketėje arba tam tikrais atvejais – ir ant tokių produktų pakuotės.

Kartu su produkto prekybiniu pavadinimu UFI sudaro sąlygas apsinuodijimų biurui tiksliai nustatyti su apsinuodijimo incidentu susijusį produktą ir produkte naudojamo mišinio sudėtį.

Prieš etiketėje arba pakuotėje nurodytą UFI turi būti pateikiamas akronimas „UFI“, kuris padeda atskirti kodą nuo kitų identifikatorių. Jeigu produktai nėra pakuojami arba kitu atveju, jeigu ant pramonės įmonėse naudojamų produktų nėra etiketės, UFI privaloma nurodyti saugos duomenų lapo 1.1 skirsnyje.

Norint priskirti UFI, būtina, kad visuose produktuose, kurie ženklinami tuo pačiu UFI, būtų naudojamas tos pačios sudėties mišinys.

UFI galima priskirti įvairiais būdais. Paprastai taikomi į mišinį orientuoti metodai ir į produktą orientuoti metodai, tačiau galima taikyti ir kitus metodus, pvz., naudojant rinkos, kalbos ar ženklinimo aspektus.

Į mišinį orientuotas metodas reiškia, kad UFI galite priskirti kiekvienam mišiniui, nepaisant produktų, kuriuose naudojamas tas mišinys, skaičiaus.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi produktai, kuriuose naudojamas tas pats mišinys, bus ženklinami vienodu UFI.

Industry steps 4-1 illustration

Sukurkite savo UFI – 2

Į produktą orientuotas metodas, kai UFI galite priskirti kiekvienam produktui, net jei juose yra tos pačios sudėties mišinio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tas pats mišinys turės keletą UFI.

Industry steps 4-2 illustration

Sukurkite savo UFI. Valdymas

UFI valdymas

UFI tvarkymą atsako įmonė. Labai tikėtina, kad jūsų įmonė jau naudoja vidaus formuluočių kodus. Jei šie kodai sudaryti tik iš skaitmenų (nuo 0 iki 268 435 255), juos galite naudoti tiesiogiai, kad sukurtumėte UFI. Kitais atvejais pirmiausia savo mišiniams turėsite priskirti naują formulės numerį. Labai svarbu, kad tais atvejais, kai mišinių sudėtys yra skirtingos, pakartotinai nenaudotumėte to paties formulės numerio.

UFI kūrimo priemonė jau prieinama jūsų kalba. Kad sukurtumėte UFI, jums reikia:

  • jūsų įmonės PVM numerio ir
  • konkretaus mišinio formulės numerio.

Jeigu valdote didelį produktų portfelį, galite norėti savo įmonės IT sistemoje sukurti nuosavą kūrimo priemonę, kuria naudodamiesi galėtumėte veiksmingai kurti didelius kiekius UFI. Norėdami tai padaryti, turite perskaityti UFI naudotojo vadovą.

Naujo UFI ir naujos etiketės reikia kaskart, kai:

  • pridedama, pakeičiama arba išbraukiama mišinio sudedamoji dalis;
  • sudedamosios dalies koncentracijos pasikeičia taip, kad viršija leistinus nuokrypius;
  • tiekėjas pakeičia mišinyje naudojamo mišinio UFI.

UFI įtraukimo į etiketę laiką reikia suplanuoti, kad būtų laikomasi įmonės tvarkaraščio. Visais atvejais UFI turi būti įtrauktas į gaminio ženklinimą (arba tam tikrais atvejais į saugos duomenų lapus), kad jis būtų nurodytas tuo pat metu, kai teikiama informacija. Taip užtikrinama, kad, įvykus nelaimei, visada būtų užtikrinama sąsaja su informacija apie mišinį.

Gaminių, apie kuriuos pranešta pagal nacionalinės teisės aktus ir kurie jau yra rinkoje, atveju reikia iš anksto planuoti produktų ženklinimą iš naujo naudojant UFI. Jei iki pereinamojo laikotarpio pabaigos jūsų mišinys nesikeičia, galite bet kuriuo metu iki 2025 m. pranešti apie tai pagal naujas taisykles ir primygtinai rekomenduojame atitinkamai iš naujo paženklinti savo produktą naudojant UFI, kad jis būtų nurodytas tuo pat metu, kai teikiama informacija.

Nerekomenduojama UFI įtraukti į savo gaminio etiketę nepateikiant jo paskirtosioms įstaigoms, nes taip sukuriamas „tuščias“ UFI. Dėl tuščių UFI gali kilti problemų, pvz., tolesniam naudotojui, kuris gali naudoti jūsų mišinį kaip mišinį mišinyje (MiM), todėl jam būtina pranešti, kad informacija apie tą MiM dar nepateikta. Be to, jeigu UFI yra tuščias, apsinuodijimų biurai nelaimės atveju negalės nustatyti ryšio su informacija apie mišinį.

Tools - Generate your UFIs

Generate your UFIs - step 5