Toksikoloģijas centra paziņojuma sagatavošana un iesniegšana

<i>ECHA</i> informācijas iesniegšanas portāla augšteksts

IUCLID (Starptautiska vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze) ir lietojumprogramma, lai pārvaldītu datus par ķīmisko vielu raksturīgajām un bīstamajām īpašībām. Tas ir formāts, ko izmanto gan regulējošās iestādes, gan ķīmiskās rūpniecības nozare dažādu regulējošo programmu īstenošanā. Toksikoloģijas centra paziņojuma (PCN) formāts ir IUCLID formāta apakškopa, un to izmanto, lai sagatavotu informāciju par maisījumiem, kas klasificēti saistībā ar bīstamību veselībai vai fizisku bīstamību saskaņā ar CLP regulas 45. pantu un VIII pielikumu.

ECHA Cloud ir tiešsaistes pakalpojums, kas ļauj ES reģistrētiem uzņēmumiem sagatavot un iesniegt PCN dokumentācijas IUCLID formātā. Lai izmantotu pakalpojumu, vispirms ir jāizveido ECHA konts un jāpiekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Strādājot šajā platformā, varat brīvi pārslēgties no IUCLID Cloud mākoņpakalpojuma, kas ir domāts dokumentācijas sagatavošanai, uz ECHA informācijas iesniegšanas portālu dokumentācijas iesniegšanai. 

saite uz <i>ECHA</i> informācijas iesniegšanas portālu

Galvenais atbalsts PCN sagatavošanai un iesniegšanai

 

Papildus IUCLID Cloud platformai PCN dokumentāciju ir iespējams sagatavot arī bezsaistē, izmantojot IUCLID 6 darbvirsmas vai servera versiju, kas lejupielādēta no IUCLID tīmekļa vietnes. Neaizmirstiet nodrošināt savā darba instancē jaunāko IUCLID 6 versiju. Bezsaistē izveidoto dokumentāciju vēlāk var augšupielādēt portālā. 

Iesniedzot portālā dokumentāciju, tiek veikta automatizēta PCN validācijas noteikumu piemērošana jeb pārbaudes. Varat izmantot IUCLID datubāzes validācijas rīku, lai pārbaudītu dokumentāciju pirms iesniegšanas. Kad dokumentācijai ir veiktas validācijas pārbaudes, paziņojums ir pieejams attiecīgajām dalībvalstu pilnvarotajām iestādēm, kuras piekļūst informācijai, izmantojot eDelivery pakalpojumu vai toksikoloģijas kontroles centra paziņojumu datu bāzi.

 

ECHA informācijas iesniegšanas portāls atvieglo iesniegšanas procesu, tomēr sīkāka informācija par valstu iesniegšanas sistēmām, maksu, pieņemšanas kritērijiem un termiņiem ir katras dalībvalsts ziņā. Sīkāku informāciju skatiet galvenajā dokumentā Pārskats par dalībvalstu lēmumiem saistībā ar CLP regulas VIII pielikuma īstenošanu.

 

Uzņēmumi var arī paziņojumus augšupielādēt un iesniegt ECHA informācijas iesniegšanas portāla testa vidē tā, it kā tie atrastos oficiālajā portālā. Šis pakalpojums ir izstrādāts tā, lai ļautu lietotājam pārbaudīt dažādus iesniegšanas scenārijus un veikt visas dokumentācijas validācijas pārbaudes. Izmantojiet testa vidi, lai pārbaudītu portāla darbību, neļaujot pilnvarotajām iestādēm un toksikoloģijas kontroles centriem saņemt maldinošus datus vai testa datus.