Publikācijas

Turpmāk tekstā ir uzskaitīti materiāli, kas uzņēmumiem palīdz sagatavot un iesniegt informāciju par bīstamiem maisījumiem pilnvarotajām iestādēm.

Publikācijās ir iekļauti norādījumi un rokasgrāmatas par UFI ģeneratora rīku un toksikoloģijas centru paziņojuma (PCN) formātu, kā arī par Eiropas produktu kategoriju sistēmu (EuPCS). Ir pieejami arī semināri un tīmekļsemināri, kuros izklāstītas jaunās juridiskās prasības. Jums varētu noderēt arī mūsu īsie ievada animācijas materiāli.

Information requirements for poison centres notifications

Unique Formula Identifier (UFI)

The European product categorisation system (EuPCS)

How to prepare and submit information to poison centres

Categories Display