Starpsistēmu pakalpojums

Starpsistēmu pakalpojuma virsteksts

Starpsistēmu pakalpojums ir pieejams, lai sniegtu atbalstu nozarei, kas vēlas automatizētākā veidā sagatavot un iesniegt toksikoloģijas kontroles centra paziņojumu (PCN) dokumentāciju. 

Ar šī pakalpojuma palīdzību uzņēmums var izveidot PCN dokumentāciju tieši savās sistēmās, izmantojot ar IUCLID saderīgu toksikoloģijas kontroles centra paziņojumu (PCN) formātu. PCN formātu un tehnisko pavaddokumentāciju var atrast toksikoloģijas kontroles centra paziņojumu formāta lapas sadaļā Rīki.

Automatizēta pārsūtīšana starp sistēmām ļauj uzņēmumiem iesniegt paziņojumus ECHA informācijas iesniegšanas portālā. Pēc tam dokumentācija ir pieejama visām attiecīgajām dalībvalstīm.

Uzņēmumiem, kuri izmanto starpsistēmu pakalpojumu, ir iespējams veikt savienojamības un drošības testu, kā arī pilnu integrācijas scenāriju testa režīmā, pie kam pilnvarotās iestādes un toksikoloģijas kontroles centri nesaņem maldinošus datus. Starpsistēmu pakalpojums ir izstrādāts tā, lai ļautu lietotājam pārbaudīt dažādus iesniegšanas scenārijus bez citu lietotāju iejaukšanās un veikt pilnu dokumentācijas validācijas pārbaudi. 

Lai pieprasītu piekļuvi starpsistēmu pakalpojumam, lūdzu, skatiet starpsistēmu dokumentāciju ECHA tīmekļa vietnē un izmantojiet ECHA saziņas veidlapu. Informāciju par starpsistēmu darbību, apkopes pārtraukumiem un jaunumiem varat iegūt grupā System-to-system vietnē LinkedIn.