Skip to Content

Atbalsts

Šajā tīmekļa vietnes sadaļā ir iekļauti materiāli, lai palīdzētu uzņēmumiem izprast prasības saistībā ar bīstamu maisījumu laišanai tirgū, kā arī tās izpildīt.

Šeit ir pieejama arī valsts palīdzības dienestu un valsts pilnvaroto iestāžu kontaktinformāciju.

Sadaļā “Jautājumi un atbildes” (Q&A) ir sniegtas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja jūs nevarat atrast meklēto informāciju, varat sazināties ar ECHA.

Lai saņemtu praktiskus ieteikumus par CLP regulas VIII pielikuma īstenošanu, skatiet ECHA vadlīniju projektu un citus atbalsta dokumentus, kas pieejami toksikoloģijas centru tīmekļa vietnē.

Categories Display


Route: .live1