Rīki

Rīki

Lai sniegtu atbalstu nozares pārstāvjiem un dalībvalstu izraudzītajām struktūrām, ECHA ir izstrādājusi IT rīkus, lai atbalstītu informācijas par bīstamiem maisījumiem sagatavošanu, iesniegšanu un saņemšanu. Pieejamie rīki ir Unikalais formulas identifikators (UFI), toksikoloģijas kontroles centru paziņojuma (PCN) formāts un Eiropas produktu kategorizēšanas sistēma (EuPCS). Turklāt ECHA Nozares dokumentu iesniegšanas portāls ļauj tiešsaistē sagatavot un iesniegt informāciju. Iestādes var piekļūt saviem paziņojumiem, reģistrējoties ECHA attālinātās piekļuves portālā.