Toksikoloģijas kontroles centru paziņojumu formāts

Toksikoloģijas kontroles centru paziņojumu formāts

Toksikoloģijas kontroles centru paziņojumu (PCN) formātā tiek strukturēta informācija par maisījumiem, kas klasificēti saistībā ar bīstamību veselībai vai fizisku bīstamību saskaņā ar CLP regulas 45. pantu un VIII pielikumu.

Šis ir XML formāts , kas ir saderīgs ar IUCLID un pieejams ECHA piedāvātajos PCN dokumentācijas sagatavošanas rīkos. Uzņēmumi to var izmantot, lai izveidotu savus rīkus dokumentācijas sagatavošanai, piemēram, izmantojot starpsistēmu pakalpojumu.

PCN formāts tiek atjaunināts katru gadu saskaņā ar IUCLID izlaišanas grafiku. Formāts ir pieejams kā XML shēmas definīciju failu (XSD) kopa. PCN datu modelis parāda visus atbilstošos laukus un to savstarpējos sakarību.

Lejupielādējiet jaunāko versiju zemāk.

Download PCN format

Version 4
  • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 3.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
  • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
  • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

  • XSD and Word files for the format elements
  • a comparison with version 4.0
  • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
  • a change log to indicate the changes made to the documentation

<i>PCN</i> galvenais atbalsts

Galvenais atbalsts IT ieviešanai

PCN formāta rokasgrāmata un IUCLID formāta izstrādātāju rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu uzņēmumiem izveidot citus, nevis IUCLID , mehānismus PCN formāta izveidei savās IT sistēmās. 

Lūdzu, skatiet PCN validācijas noteikumus, kas attiecas uz toksikoloģijas kontroles centru paziņojumiem, kas ir iekļauti IUCLID un ECHA informācijas iesniegšanas portālā, lai veiktu virkni automatizētu pārbaužu.

Programmā IUCLID apmaiņu ar ķīmisko informāciju var veikt vienkāršāk, izmantojot zip/arhīva failu ar paplašinājumu .i6z (IUCLID 6 zip). Informāciju var eksportēt no vienas instalētās IUCLID 6 lietojumprogrammas un importēt citā. Šajā failā ir informācija par visām (savstarpēji) saistītajām IUCLID 6 vienībām (dokumentiem un pielikumiem) labi definētā un strukturētā formātā.