Een kennisgeving aan gifcentra opstellen en indienen

Toptekst voor het ECHA-portaal voor Kennisgevingen aan gifcentra

IUCLID (“International Uniform Chemical Information Database”, de internationale databank voor uniforme informatie over chemische stoffen) is een softwareapplicatie waarmee gegevens over de intrinsieke kenmerken en gevaarseigenschappen van chemische stoffen kunnen worden beheerd. Zowel regelgevende instanties als de chemische sector zelf gebruiken het IUCLID-formaat bij de uitvoering van verschillende regelgevingsprogramma’s. Een segment daarvan, het PCN-formaat (“Poison Centre Notification” – kennisgeving aan gifcentra), wordt gebruikt om informatie op te stellen over mengsels die als gevaarlijk zijn ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten, overeenkomstig artikel 45 van en bijlage VIII bij de CLP-verordening.

ECHA Cloud is een onlinedienst waarmee in de EU gevestigde bedrijven PCN-dossiers in IUCLID-formaat kunnen opstellen en indienen. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, moet u eerst een ECHA-account aanmaken en de algemene voorwaarden aanvaarden. In de cloudomgeving kunt u naar believen overschakelen tussen de IUCLID Cloud voor het opstellen van uw dossiers en het ECHA-portaal voor Kennisgevingen aan gifcentra voor het indienen ervan. 

link naar het ECHA-portaal voor Kennisgevingen aan gifcentra

Essentiële ondersteuning bij het opstellen en indienen van PCN’s

 

U kunt uw PCN-dossier niet alleen in de IUCLID Cloud opstellen, maar ook offline, met behulp van de desktop- of serverversie van IUCLID 6. Deze software kan worden gedownload van de IUCLID-website. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van IUCLID 6 gebruikt. U kunt uw dossiers offline aanmaken en later in het portaal uploaden. 

Wanneer u een dossier indient via het portaal, worden er ter controle geautomatiseerde PCN-validatieregels op toegepast. Met behulp van de validatietool in IUCLID kunt u uw dossier zelf controleren voordat u het indient. Als de validatiecontrole geen problemen aan het licht brengt, wordt de kennisgeving ter beschikking van de relevante aangewezen organen van de lidstaten gesteld. Zij kunnen de informatie raadplegen via eDelivery of in de PCN-databank.

 

Het ECHA-portaal maakt het gemakkelijker om dossiers in te dienen, maar de lidstaten mogen zelf de nationale indieningssystemen, vergoedingen, aanvaardingscriteria en termijnen uitwerken. Meer informatie hierover is te vinden in het kerndocument “Overzicht van de besluiten van de lidstaten betreffende de tenuitvoerlegging van bijlage VIII bij de CLP-verordening”.

 

Bedrijven kunnen ook de testomgeving van het ECHA-portaal gebruiken om kennisgevingen te uploaden en in te dienen, net alsof ze in het echte portaal aan de slag zijn. Deze volledige gebruikerservaring biedt de mogelijkheid om verschillende indieningsscenario’s uit te proberen en alle validatiechecks te doorlopen voor een dossier. Gebruik de testomgeving om het portaal te verkennen zonder misleidende of experimentele gegevens door te spelen aan de aangewezen organen en de gifcentra.