Formaat voor Kennisgevingen aan gifcentra

Formaat voor Kennisgevingen aan gifcentra

In het formaat voor Kennisgevingen aan gifcentra wordt informatie op een gestructureerde wijze weergegeven over mengsels die als gevaarlijk zijn ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten overeenkomstig artikel 45 van en bijlage VIII bij de CLP-verordening.

Het formaat is XML-gebaseerd , compatibel met IUCLID en beschikbaar in de door ECHA aangeboden tools voor het opstellen van PCN-dossiers. Bedrijven kunnen het ook gebruiken om hun eigen tools voor het aanmaken van dossiers te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij het gebruik van de dienst voor informatie-uitwisseling tussen systemen.

Het PCN-formaat wordt jaarlijks bijgewerkt overeenkomstig het IUCLID-releaseschema. Het formaat wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een reeks XML-schemadefinitiebestanden. Het PCN-gegevensmodel toont alle relevante velden en hun onderlinge verbindingen.

Download hieronder de meest recente versie.

Download PCN format

Version 4
 • Version 4, last updated on 20/05/2022 (0.9 MB, zip).

This latest information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 3.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups.
 • a change log to indicate the changes made to the documentation (starting from 20.05.2022)
Version 5
 • Version 5, last updated on 17/07/2023 (0.8 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 4.0
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation
Version 6
 • Version 6, last updated on 26/04/2024 (2.2 MB, zip).

This information package includes:

 • XSD and Word files for the format elements
 • a comparison with version 5.0
 • list of picklist values in XML format
 • list of picklist values in Excel format. This list contains valid phrases that can be used in the IUCLID format with the exception of 'non-selectable' ones which are used, for display purposes, in hierarchical phrase groups
 • a change log to indicate the changes made to the documentation

PCN – Belangrijke ondersteuning

Belangrijke ondersteuning voor IT-implementatie

De Guide to PCN format (Gids voor het PCN-formaat) en de Developers’ Guide to the IUCLID i6z Format (Gids voor ontwikkelaars voor het IUCLID i6z-formaat) zijn beschikbaar om bedrijven te helpen andere mechanismen dan IUCLID uit te werken om het PCN-formaat (“Poison Centre Notification” – kennisgeving aan gifcentra) in hun eigen IT-systemen te genereren. 

Raadpleeg de lijst van PCN-validatieregels die relevant zijn voor kennisgevingen aan gifcentra en die zijn opgenomen in IUCLID en het ECHA-portaal voor Kennisgevingen aan gifcentra voor het uitvoeren van een reeks geautomatiseerde controles.

In IUCLID wordt de uitwisseling van informatie over chemische stoffen vergemakkelijkt via een zip-/archiefbestand met de extensie .i6z (IUCLID 6 zip). De informatie kan uit de ene IUCLID 6-installatie worden geëxporteerd en in een andere installatie worden geïmporteerd. Dit bestand bevat informatie over alle (inter)gerelateerde IUCLID 6-entiteiten (documenten en bijlagen) in een duidelijk afgebakend en gestructureerd formaat.