Informatie-uitwisseling tussen systemen

Toptekst voor de dienst voor informatie-uitwisseling tussen systemen

De dienst voor informatie-uitwisseling tussen systemen (system-to-system service – S2S) dient ter ondersteuning van bedrijven die een PCN-dossier (PCN – Poison Centre Notification, een kennisgeving aan gifcentra) op een meer geautomatiseerde manier willen opstellen en indienen. 

Via deze S2S-dienst kan een bedrijf rechtstreeks een PCN-dossier in zijn eigen systeem aanmaken met behulp van het IUCLID-compatibele PCN-formaat. Het PCN-formaat en de bijbehorende technische documentatie zijn te vinden op de pagina Formaat voor Kennisgevingen aan gifcentra, onder Tools.

Een geautomatiseerde S2S-overdracht stelt bedrijven in staat hun kennisgevingen in te dienen via het ECHA-portaal voor Kennisgevingen aan gifcentra. De dossiers worden vervolgens ter beschikking gesteld van alle relevante lidstaten.

Bedrijven die van de S2S-dienst gebruikmaken kunnen in de testmodus een connectiviteits- en veiligheidstest en een volledig end-to-end-integratiescenario uitvoeren, zonder dat de aangewezen organen en de gifcentra daarbij misleidende gegevens ontvangen. Dankzij de volledige gebruikerservaring kunnen verschillende indieningsscenario’s worden getest zonder tussenkomst van andere gebruikers en kunnen volledige validatiecontroles voor dossiers worden verricht. 

Om toegang te krijgen tot de S2S-dienst, zie de S2S-documentatie op de ECHA-website en gebruik het ECHA-contactformulier. Blijf op de hoogte van S2S-activiteiten, gepland onderhoud en nieuws in de “System-to-system”-groep op LinkedIn.